picture

Průvodce

Cestovní ruch a turismum - Průvodce v cestovním ruchu s MBA (Bc. + MBA)

Ekonomika a řízení služeb – Cestovní ruch (Ing.)

Neztrácej čas a

Podej přihlášku ico ico

Pracovní pozice, ve kterých se mohou absolventi Průvodce cestovního ruchu s MBA uplatnit

 • Průvodce se zkouškou odborné způsobilosti
 • Hotelový manažer
 • Travel designer
 • Produktový manažer v cestovním ruchu
 • Marketingový specialista v cestovním ruchu

CO nabízí studium programu Průvodce v cestovním ruchu s MBA?

Získáte dva tituly za tři roky studia (Bc. + MBA). Studium je zaměřeno na přípravu kvalifikovaných odborníků s praktickými dovednostmi pro výkon profese Průvodce v cestovním ruchu. A v čem je práce průvodce v cestovním ruchu atraktivní? Můžete poznat nové přátele i destinace, každý den je jiný a je plný nových zážitků a informací, aktivně využíváte své jazykové znalosti.

Součástí studia je i povinná praktická výuka prostřednictvím jednodenního a vícedenního výletu v rámci České republiky pod vedením zkušených lektorů.

Připrav se na práci v oblasti cestovního ruchu – teoreticky i prakticky. Bakalářský studijní program ti mimo jiné poskytne vynikající znalosti pro práci v podnikové sféře a pomůže ti najít uplatnění v cestovních kancelářích, v managementu hotelů či restaurací, a rovněž na manažerských pozicích větších podniků.

pictogram

Prezentační a komunikační dovednosti

Rozvoj a trénink komunikačních a prezentačních dovedností; verbální, neverbální a paraverbální komunikace.

pictogram

Technika a dovednosti průvodce v cestovním ruchu I., II.

Charakteristika průvodcovských činností – jejich klasifikace, obsahová náplň, historický vývoj, organizace a právní úprava v ČR i zahraničí. Osobnost průvodce. Pracovní agenda průvodce cestovního ruchu.

pictogram

Geografie cestovního ruchu Česka

Selektivní, lokalizační a realizační předpoklady cestovního ruchu v Česku. Zhodnocení geografického potenciálu. Tradiční a netradiční formy cestovního ruchu v Česku.

pictogram

Základní IT a technické dovednosti

Kancelářské a mobilní aplikace. Základy počítačové grafiky. Multimédia. Operační systémy a bezpečnost. Právní aspekty. Aplikované průvodcovské systémy.

pictogram

Řešení krizových situací při práci průvodce

Interaktivní trénink a řešení případových studií zaměřených na analýzu a hodnocení konkrétních situací při práci průvodce v cestovním ruchu za pomoci správné klasifikace, racionálního vhledu a volby efektivní strategie jednání.

Jaký titul získám ?

pictogram

Chceš studovat Cestovní ruch? Sníš o práci manažera v cestovní kanceláři, hotelu nebo restauraci? Studuj obor, který tě bude bavit!

 • Délka studia 6 semestrů (3 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
 • Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a odborných praxí v organizacích
 • Absolventi získají akademický titul Bc.
Zobrazit studijní plán
pictogram

Studium je zaměřeno na přípravu kvalifikovaných odborníků s praktickými dovednostmi pro výkon profese Průvodce v cestovním ruchu.

 • Délka studia 6 semestrů (3 akademické roky)
 • Studium je ukončeno obhajobou závěrečné práce
 • Výuka probíhá formou 6 povinně volitelných modulů, které vyučují odborníci z praxe
 • Absolventi získají titul MBA

Kde se uplatním ?

Jako Bc. + MBA

Absolvent studijního programu cestovní ruch najde uplatnění v oblasti cestovního ruchu, bude schopen vykonávat střední manažerské funkce v podnicích destinačního managementu, v ubytovacích a stravovacích službách, v hotelovém managementu a marketingu, ve veřejné správě, v cestovních kancelářích a agenturách a v dopravních službách (včetně neziskového sektoru). Díky všeobecně zaměřeným předmětům se může ucházet o zaměstnání také ve všech sférách mezinárodního obchodu. Díky MBA bude mít absolvent předpoklady pro profesi průvodce v cestovním ruchu, jak doma tak i v zahraničí.

ico
ico
ico
ico

Jakou formou budu studovat ?

Prezenční

pictogram
 • Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium a zároveň i pro studenty pracující na částečný úvazek nebo s flexibilní pracovní dobou.
 • Výuka probíhá ve všední dny.
 • Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe. Studenti se mohou zúčastnit mezinárodního výměnného programu Erasmus.

Kde můžu studovat ?

Studijní program Cestovní ruch můžeš studovat v centru Prahy na Spálené ulici na Panevropské univerzitě – soukromé škole s dvacetiletou tradicí.

map

Chci se přihlásit ke studiu

ico
 • Přihlášku ke studiu do zimního semestru (září 2024) si můžeš podat od 1.12.2023 – 30.9.2024
 • Přihlášku můžeš podat písemně na adresu výukového pracoviště, nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy.

Průvodce v cestovním ruchu s MBA

Délka studia:standardně 3 roky

Absolvent získává titul Bc. + MBA

Možnost studia:prezenční i kombinovaná

Výše školného: 79 000,- / rok nebo 43 450,- / semestr

Podej přihlášku na bc. ico ico

Proč Průvodce v cestovním ruchu s MBA?

 • Získáš dva tituly (Bc. a MBA) za 3 roky studia
 • Získáš dovednosti a schopnost podnikat v odvětví cestovního ruchu
 • Máš možnost získat také profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu v doplňkovém profesním kurzu, zaměřeném na průvodcovskou činnost
 • Můžeš cestovat a poznávat různé oblasti světa (od pólu k pólu)
 • Můžeš prezentovat nabídky atraktivních destinací cestovního ruchu na výstavách a veletrzích po celém světě
 • Navážeš nové kontakty a seznámíš se s cizími kulturami
pictogram

V ČEM JSME JINÍ NEŽ PODOBNĚ ZAMĚŘENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY?

 • Nabízíme vše na jednom místě – průvodce v cestovním ruchu i leteckou dopravu vyučujeme na jedné škole
 • Provázanost s praxí – v rámci vyučovaných předmětů přednášejí i lidé s bohatými zkušenostmi z cestovních kanceláří, ubytovacích a stravovacích služeb, dopravy apod.
 • Výborná dopravní dostupnost – Vysoká škola obchodní je situovaná v centru Prahy
 • Moderní metody i formy výuky

Co je nového v programu cestovní ruch ?

 • Nabízíme předměty dle aktuálních trendů vývoje cestovního ruchu (např. Gastronomy Tourism, Sport Tourism, Literary and Film Induced Tourism, Luxury Tourism, nebo Management udržitelného rozvoje cestovního ruchu)

Podívejte se na další studijní programy, které nabízíme